Certificering en EUTR

PEFC-certificering
PEFC is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd een duurzaam beheer van bossen nastreeft. Een PEFC-keurmerk garandeert dat houtproducten (waaronder papier) daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn. PEFC betekent Programme of Endorsement of Forest Schemes. Houthandel Wijers vof vindt duurzaam bosbeheer belangrijk omdat hout een hernieuwbare grondstof is en bossen en hout belangrijk zijn voor mensen. Houthandel Wijers vof is PEFC /30-32-097 gecertificeerd. Vraag naar onze PEFC-gecertificeerde producten.

Houtinkoop
Ongeveer 90% van de inkopen van Houthandel Wijers is PEFC gecertificeerd. Van de overige niet gecertificeerde inkopen is 5% afkomstig van Nederlandse zagerijen en de resterende 5% afkomstig uit Noord-Amerika (Amerikaans noten en essen).

EUTR
EUTR staat voor European Timber Regulation. De Europese houtverordening Nr. 995/2010 is vanaf 3 maart 2013 van kracht. Doel van de EUTR is het tegengaan van de handel in illegaal hout. Met het ingaan van de Europese houtverordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese Unie. Hout is illegaal wanneer het gekapt is in strijd met de wetgeving in het land waar het hout gekapt is. Houthandel Wijers vof voldoet aan de Europese houtverordening, doordat er gewerkt wordt met een administratief systeem waar alle houtstromen (van inkoop tot verkoop) traceerbaar zijn.